Intro


Wij organiseren kinderopvang, rekening houdend met alle kwaliteitsvereisten die door Kind en Gezin worden gesteld.

Bij de opvang worden de voorrangsregels gehanteerd die wettelijk zijn opgelegd. Alle kinderen worden o.a. met evenveel eerbied en toewijding behandeld, afgezien van herkomst, rang of stand. Kinderen die speciale zorgen vragen zijn evenzeer welkom en kinderen uit probleemgezinnen krijgen bijzondere aandacht. Alle kinderen worden begeleid door professioneel geschoold personeel. Directies en coördinatoren zijn minimaal bachelor of gelijkwaardig. Begeleiders zijn in een 7de jaar gespecialiseerd in het uitvoeren van hun belangrijke opdracht.

Alle vestigingen beschikken over stemmig en functioneel ingerichte lokalen.

GESCHIEDENIS

De Sterrekes is een vzw, gesticht in 1973, met als doel …

DOELSTELLINGEN

Visie, missie van het kinderdagverblijf en waarden waarop de werking van de dienstverlening is gebaseerd …

Weetjes

Binnenkort meer …